Najnowsze numery

Dyrektor Szkoły - numer 7/2018

"Dyrektor Szkoły" nr 7/2018

Wczesna Edukacja - numer 2/2018

"Wczesna Edukacja" nr 2/2018

Logowanie do Forum

Słownik pojęć Dyrektora Szkoły

 • Awans zawodowy - MEN

  Obrazek do artykułu: Awans zawodowy - MEN

  Awans zawodowy określa w sposób formalno-prawny ścieżkę rozwoju zawodowego pracowników oświaty. Więcej

  07.03.2012

 • Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

  Obrazek do artykułu: Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

  Nauczyciel kontraktowy podejmuje samodzielnie decyzję o ubieganiu się o wyższy stopień - nauczyciela mianowanego, jednakże może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela... Więcej

  07.03.2012

 • Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany

  Obrazek do artykułu: Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany

  Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na kolejny stopień - nauczyciela dyplomowanego - po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, licząc od dnia, w którym został mu nadany stopień nauczyciela mianowanego. Więcej

  07.03.2012

 • Awans zawodowy nauczyciela

  Obrazek do artykułu: Awans zawodowy nauczyciela

  Awans zawodowy nauczyciela to formalnie rzecz biorąc mechanizm motywacyjny pracowników tej grupy oświatowej, w ramach którego stawia się cel rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji, a także prestiżu i płacy. Więcej

  07.03.2012

 • Awans zawodowy - stażysta

  Obrazek do artykułu: Awans zawodowy - stażysta

  Zgodnie z zapisami ustawy Karty Nauczyciela w rozdz. 3a (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), stopień nauczyciela – stażysty jest pierwszym stopniem na drodze awansu zawodowego. Więcej

  07.03.2012

 • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

  Obrazek do artykułu: Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

  Obecnie działające placówki edukacyjne biorą udział w wyścigu o prymat w różnego rodzaju rankingach. Więcej

  07.03.2012

 • Kurs zarządzania oświatą

  Obrazek do artykułu: Kurs zarządzania oświatą

  Obecnie działające placówki edukacyjne biorą udział w wyścigu o prymat w różnego rodzaju rankingach. Więcej

  07.03.2012

 • Nadzór pedagogiczny

  Obrazek do artykułu: Nadzór pedagogiczny

  Nadzór pedagogiczny to szeroko pojęta kontrola nad placówkami edukacyjnymi, w ramach krajowego systemu oświaty. Więcej

  07.03.2012

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora

  Obrazek do artykułu: Nadzór pedagogiczny dyrektora

  Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. formami nadzoru pedagogicznego dyrektora są ewaluacja, kontrola i wspomaganie. Więcej

  07.03.2012

 • Nauczyciel dyplomowany

  Obrazek do artykułu: Nauczyciel dyplomowany

  Kto nim może zostać? Więcej

  07.03.2012

 • Nowa podstawa programowa

  Obrazek do artykułu: Nowa podstawa programowa

  Nowa podstawa programowa nawiązuje do rozpoczętej w roku szkolnym 2009/2010 reformy programowej, mającej na celu dostosowanie programów nauczania do aktualnych tendencji w nauczaniu w skali europejskiej. Więcej

  07.03.2012

 • Oświata

  Obrazek do artykułu: Oświata

  Czym jest oświata? Więcej

  07.03.2012

 • Plan pracy nauczyciela

  Obrazek do artykułu: Plan pracy nauczyciela

  Czym jest plan pracy nauczyciela? Więcej

  07.03.2012

 • Podstawa programowa

  Obrazek do artykułu: Podstawa programowa

  Czym jest podstawa programowa? Więcej

  07.03.2012

 • Podstawa programowa - gimnazjum

  Obrazek do artykułu: Podstawa programowa - gimnazjum

  Czym jest podstawa programowa - gimnazjum? Więcej

  07.03.2012

 • Prawo oświatowe

  Obrazek do artykułu: Prawo oświatowe

  Prawo oświatowe definiuje się jako poddziedzinę prawa administracyjnego, stanowiącą o funkcjonowaniu, strukturze i kontroli nad systemem oświaty. Więcej

  07.03.2012

 • Reforma 2009

  Obrazek do artykułu: Reforma 2009

  Reforma 2009 jest to tzw. reforma programowa, według wytycznych której dostosowuje się cele i treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości. Więcej

  07.03.2012

Karta Nauczyciela

TEKST

Cyfrowa szkola

Epson i Smart